EĞİTİMİN ANLAMI

EĞİTİMİN ANLAMI
Eğitim, en genel anlamıyla, insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. İnsanın kişiliği farklılaşır. Eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla gerçekleşir. Günümüzde okullar, eğitim sürecinin en önemli kısmını oluşturur, eğitim yalnız okullarda yapılmaz. Günlük hayattaki eğitim okul bitişikliği eğitim denince “okul”u anımsatır. Eğitim ailede, iş yerinde, asker ocağında, camide ve insanların oluşturdukları çeşitli gruplar içinde de yer alır. En geniş anlamı ile eğitim toplumdaki “kültürleme” sürecinin bir parçasıdır.
Kültürleme
Toplumun, bireyleri kendi kültürünün istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilemesi ve değiştirmesine “kültürleme” denir.
Kültürlemenin amaçlı olarak yapılan kısmı eğitimdir. Bu nedenle, eğitim “kasıtlı kültürleme süreci” olarak da tanımlanmaktadır.
İnsanın yetişmesinde kasıtlı olarak yapılan kültürlemenin yanısıra, yaşam içinde kendiliğinden oluşan öğrenmelerin de önemli rolü vardır. İnsanlar kişilik özelliklerinin, değerlerinin ve becerilerinin bir kısmını bu yolla kazanırlar. Eğitimciler kültürlemenin bu kısmını “informal”; amaçlı olarak yapılanını ise “formal eğitim” olarak adlandırırlar.
Formal Eğitim
Formal eğitim amaçlıdır, önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılır ve öğretim yoluyla gerçekleştirilir.
Örgün Eğitim, belli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir.
Yaygın eğitim ise, “örgün eğitim sistemine hiç girmemiş bu sistemin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinme duydukları alanlarda yapılan eğitimdir”.
Formal Olmayan Eğitim
Formal olmayan eğitim ( informal eğitim ), yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Amaçlı ve planlı değil, gelişigüzeldir. Kişi karşılaştığı durum ve içinde bulunduğu grubun üyeleriyle etkileşimde bulundukça farkında olmadan yeni şeyler öğrenir.
Formal olmayan eğitim sürecinin iki önemli öğrenme yolu gözlem ve taklittir. Öğretmenler davranışlarını öğrencilerine geçirebilirler. İnformal eğitim sürecinde insanlar istenmeyen ve zararlı alışkanlıkları da edinirler. Sigara içmek, kopya çekmek bunlara birer örnektir.
Okulda Eğitim
Toplumlar kendilerine uygun insanı kendilerine özgü eğitim süreci içinde yetiştirirler. Toplumlar insanlara birlikte yaşamanın gerektirdiği toplum bilincini vermek için eğitim sürecinin amaçlarını ve içeriğini belirlemişler ve onu kontrol altına almışlardır.
Okulda eğitim formaldır. Eğitim belli amaçlar doğrultusunda önceden hazırlanmış programara göre yürütülür. Okulda eğitim planlardır. Okulun açılışından kapanışına kadar yönetici, öğretmen ve öğrencilerin yapacakları işler ve çalışmalar saatlere göre düzenlenmiştir.
Okul, toplumdaki informal eğitim süreçlerinin zararlı sonuçlarından çocuk ve gençleri korumak için çevreyi genişletir; okulu topluma yaklaştırarak ve informal süreçleri kontrol altında tutarak işlevlerini sürdürür.
İşyerinde Eğitim
Toplumda etkisi sürdürülen diğer bir eğitim türü de “işyerinde eğitim”dir. Endüstrileşmiş ülkelerde formal bir sisteme bağlanmış olan bu eğitimin bir kısmı ülkemizde yarı formal bir biçimde yürütülmektedir.
Çırak Yetiştirme : Ülkemizde, ilkokulu bitirmiş çocukların büyük bir kısmı formal olmayan çıraklık eğitimi yoluyla kendilerini bir mesleğe hazırlamaktadırlar. Bu çocukları, elektrik-elektronikten kuaförlüğe kadar uzana meslek alanları içine usta gözetiminde sanayi sitelerinde ve dükkanlarda çalışırken görmek çok olağan bir durumdur.
Bu tür işyeri eğitimi yarı formal bir özellik taşır. Öğrenme büyük ölçüde gözlem, taklit ve tekrar yoluyla gerçekleşir. Çıraklıktaki eğitim süreci yavaştır ve çok uzun zaman alır; amaçlıdır ve bir dereceye kadar planlı olarak yürütülür. İnformal eğitim süreci bu ortamda da çok etkili olarak çalışır.
Çıraklık ve Meslek Eğitimi : Aday çırak ve çıraklar pratik eğitimlerini işyerlerinde veya çıraklık eğitimi merkezlerinde; teorik eğitimlerini ise eğitim kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen eğitime elverişli işyerlerindeki eğitim ünitelerinde yaparlar. Bu iki eğitim birbirlerini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür.
Hizmetiçi Eğitim : Resmi kurum ve özel işyerlerinde yapılan eğitim genellikle Hizmetiçi Eğitim adı altında sistemleştirilmiş bulunmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !